Николай Уткин

Кырзасько ас поннам

Метки Зоя Трухина, Николай Уткин, Тексты песен

Крезьгурез Николай Уткинлэн Кылъёсыз Зоя Трухиналэн

Кылисько ке огнам, Кырзасько ас поннам, Учкисько инбаме, ураме. Шундые ке пиштэ, Сюлэмы бурдъяське, Кайгуэ но кошке кырзанэн. Чок, ортчиз ке дыры, Чок, оз усьы ке шуд Калыклы кырзаны-вераны. Кырзасько ас поннам, Куарае но потэ, Весь кыске азьлане кырзаны. Туж потэ вал мынам Кырзаме-вераме, Но уг быдэсмы зеч малпанэ. Кылисько ке огнам, Кырзасько ас поннам, Бен сыче, дыр, мынам шудбуре.
15.03.2011