Чош мед луоз мылкыдмы

Метки Александр Белоногов, Геннадий Бекманов, Тексты песен

Крезьгурез Геннадий Бекмановлэн Кылъёсыз Александр Белоноговлэн

Шур дурын лыз сяськаос, By вылын бубылиос. Ой, кытчы меда тонэ Лобзыто малпан бурдъёс? Припев: Тодисько, тодисько, Кытчы нош ик лобисько Тон доры, тон доры Син куспын мон вуисько. Шур дурын — лыз сяськаос, Кемалы овол соос. Яратон нош куспамы Кемалы меда луоз? Малпаса ке но адзи, Мылкыды шудэн кудзиз. Шудогес нош мон луо, Ку лыктид ке тон ачид! Припев. Бубыли весь лобзылэ Сяськаысь сяська вылэ, Асьмелэн нош мылкыдмы Весь чош мед луоз вылэм. Припев.
Голосов пока нет
15.03.2011